top of page

ENG

 

Prabha Yoga Studio is part of a non profit organisation who provides yoga classes and Ayurvedic advice near the belgian west coast.
The yoga courses are given by Lucie Goossens who practices hatha yoga since 1997. Lucie's yoga 'from within' is inspired by the work of Heinz Grill, Sri Aurobindo and Rudolf Steiner whose teachings present a deep understanding of the integral nature of spirit and life, in what can be called Integral Yoga. We practise in connection with these higher ideas and, as we also learn to integrate this understanding into our everyday life and relationships, we are transformed in our very nature. Yoga classes of this approach to yoga are both relaxing and energising, releasing the body from its tensions and freeing the mind from its everyday anxieties. It enables those who practice to be calmer, more self-assured, more flexible, stronger and more sociable.

We provide courses for groups (kids, adults & seniors), companies, individual coaching and therapeutic sessions in Dutch, French & English.​

We work in collaboration with different relaxation centers in Belgium for Ayurvedic workshops and treatments. We also organise yoga holidays and retreats in other countries every year.

For more information, don't hesitate to send us an e mail.

NED

Prabha Yoga Studio maakt deel uit van een vzw die yogalessen aanbiedt aan de belgische westkust, evenals Ayurvedische consultaties en verzorgingen.

De yogalessen worden gegeven door Lucie Goossens die reeds hatha yoga beoefent sinds 1997. Haar yogalessen zijn geïnspireerd naar het werk van Heinz Grill, Sri Aurobindo and Rudolf Steiner wiens leermethodes een diep begrip voorstellen van de integrale natuur van het geestelijke en het leven, hetgeen we Integrale Yoga noemen. We oefenen in verbinding met deze hogere gedachten en leren ze te integreren in ons dagelijks leven en onze relaties om zo te transformeren en terug te komen bij onze echte natuur. Yogalessen met deze benadering werken zowel ontspannend als vitaliserend, bevrijdt het lichaam van zijn spanningen en de geest van zijn dagelijkse angsten. Via deze weg leert men niet alleen rustiger te worden, maar ook zelfzekerder, flexibeler, sterker en socialer in het leven te staan.

De yogalessen worden aangeboden voor groepen (kinderen, volwassenen en senioren), bedrijven en individuele personen als therapie in het nederlands, frans en engels.

We werken eveneens samen met verschillende relaxatiecentra in België waar we Ayurvedische consultaties en behandelingen geven. We organiseren ook jaarlijks vakanties en yogaretraites in het buitenland.

Stuur ons een e mail voor meer informatie.

FR​

Prabha Yoga Studio fait partie d'une asbl qui fournit des cours de yoga, ainsi que des consultations Ayurvediques à la cote belge.

Les cours de yoga sont donnés par Lucie Goossens qui pratique le hatha yoga depuis 1997. Ses cours sont inspirés du travail de Heinz Grill, Sri Aurobindo et Rudolf Steiner de qui les méthodes d'apprentissage représentent une compréhension profonde de la nature intégrale du mental et de la vie, ce que l'on appelle le Yoga Intégral. Nous pratiquons en connexion avec ces idées supérieures et apprenons à les intégrer dans notre vie quotidienne, ainsi que nos relations, ce qui nous transforme et nous ramène vers notre propre nature. Des cours de yoga avec une telle approche ont un éffet aussi bien relaxant que vitalisant, tout en libérant le corps de ses tensions et l'esprit de ses angoisses quotidiennes. Cette discipline mentale nous apprend donc à devenir plus calme, plus sur de soi, plus flexible, plus fort et plus sociable dans la vie quotidienne.

Nous proposons des cours collectifs pour enfants, adultes et seniors, ainsi que des programmes adaptés pour les entreprises et des sessions individuelles thérapeutiques en néerlandais, français et anglais.

Nous collaborons aussi avec différents centres de relaxation en Belgique pour des consultations et traitements Ayurvediques. Nous organisons également plusieurs fois par an des vacances, ainsi que des retraites à l'étranger.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Namasté

 Yoga Asanas

DSC_5485.JPG
DSC_5487.JPG
DSC_5478.JPG
DSC_5480.JPG
bottom of page